Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „IKT tehnologijom do konkurentnosti“

Naziv korisnika: „Vidović“ proizvodnja, servis i trgovina

Ukupna vrijednost projekta: 483.993,46 kn

EU sufinanciranje projekta: 268.160,69 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2019. – 01.08.2020.

 

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"

www.strukturnifondovi.hr

 

Obrt je kroz ovaj projekt krenuo u novi investicijski ciklus u kojem želi poboljšati proizvodni proces povezivanjem rada na stroju za lasersko rezanje lima s kvalitetnijim projektiranjem proizvoda na računalu. Uz nabavku SolidWorks, SolidNest i AutoCad softvera nabavljena je i potrebna računalna oprema te softver za lakše praćenje radnog vremena djelatnika s obzirom na kontinuirani porast zapošljavanja, te optimizacija vođenja takvih evidencija.                        Takvi poboljšani poslovni procesi s ciljem povećanja učinkovitosti obrtu će pomoći u dostizanju visokih tržišnih pozicija.